საიტის საერთო წესდება

1. ურთიერთობა ადმინისტრაციასთან: 

1.1. წესები წარმოადგენს ვებ გვერდზე - dusheti.ge ქცევის წესებს, რომელთა დაცვა სავალდებულოა ყველა სტატუსის წევრისათვის.

1.2.. წესებს განსაზღვრავს საიტის ადმინისტრაცია და აქვთ ცვლილებების შეტანის უფლება. წესები ძალაში შედის მათი გამოქვეყნებისთანავე.

 

2. სასტიკად იკრძალება: 

2.1. ყველანარი ტიპის რეკლამა, რომელიც არაა შეთანხმებული ადმინისტრაციასთან. 

2.2. უტაქტო, უცენზურო, შეურაცხმყოფელი ან გრამატიკული შეცდომებით (განზრახ) დაწერილი გამონათქვამები. 

2.3. გრამატიკული შეცდომებით (განზრახ) დაწერილი გამონათქვამები. 

2.4. ურთიერთობის ოფიციალური ენა - ქართული. შესაბამისად გთხოვთ გამოიყენოთ ქართული ანბანის ასოები (sylfaen)

2.5. დეზინფორმაცია.

2.6. სხვადასხვა შინაარსის აგიტაცია-დისკრიმინაცია (პოლიტიკური, რელიგიური, რასობრივი და სხვა).

 

3. საიტის მოდერირება: 

3.1. წესრიგზე და წესების დაცვაზე პასუხისმგებლები არიან საიტის მოდერატორები და რედაქტორები. 

3.2. დამრღვევებზე შეიძლება ამოქმედდეს შემდეგი სახის (და არა მარტო) ზომები:     

     3.2.1. სიტყვიერი გაფრთხილება.     

     3.2.2. გზავნილის ჩასწორება ან წაშლა (თუ გზავნილში აღინიშნება წესების უხეში დარღვევა).     

     3.2.3. დასჯა:         

             3.2.4.1. მონაწილისათვის პოსტინგის გაკეთების უფლების ჩამორთმევა (დროებით ან სამუდამოდ).         

             3.2.4.1. მონაწილისათვის ჯგუფში შესვლის უფლების წართმევა.         

             3.2.4.1. IP ბანი მონაწილეს (გარკვეული ხნით ან მუდმივად).

 

4.ადმინისტრაციის მიერ მიღებული ზომები კონკრეტული მონაწილისადმი პირდაპირ არის დამოკიდებული: 

4.1. დარღვევის სიმძიმის ხარისხზე. 

4.2. აღნიშნულ დარღვევაზე მონაწილისთვის ადრე გაკეთებული გაფრთხილებების რიცხვსა და სიხშირეზე.Можно зайти сюда newprogs.net чтобы скачать все для пк, а так же на allfilm.net посмотреть фильмы
ზემოთ